Monthly Archives: Shtator 2020

Si ta menaxhojmë rrugën për të dalë nga një krizë ?

Përpjekja për frenimin e COVID-19, në të gjithë botën ka pasur ndikime të mëdha si në ekonominë botërore ashtu edhe në komunitetet lokale. Jeta jonë është ndryshuar ndjeshëm dhe ekonomia është ndikuar rëndë. Siç pasqyrohet edhe ne Dow Jones Industrial Average, ekonomia është në rënie gati 30% dhe humbjet e vendeve të punës janë përshpejtuar